आजचे भाजीपाला बाजार भाव, Vegetables Rates Today 23/11/2022


Last Updated on November 23, 2022 by Vaibhav

Vegetables Rates Today, आजचे भाजीपाला बाजार भाव

आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘भाजीपाला’ बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये भाजीपाला पिकात मिरची, वांगी, शिमला मिरची, टोमॅटो, बटाटे, फ्लॉवर, मेथी, शेवगा, शेपू, कारली, लिंबू इत्यादी भाजीपाला पिकवला जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

आले बाजार भाव / Ginger Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
श्रीरामपूरक्विंटल30250035003000
साताराक्विंटल10200035002700
राहताक्विंटल5300040003500
पुणेलोकलक्विंटल392150040002750
वाईलोकलक्विंटल9250030002750
कामठीलोकलक्विंटल4400050004500

काकडी बाजार भाव / Cucumber Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
औरंगाबादक्विंटल34100014001200
खेड-चाकणक्विंटल59100016001300
श्रीरामपूरक्विंटल2780015001150
साताराक्विंटल1080012001000
मंगळवेढाक्विंटल12100036002500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल216401000920
पुणेलोकलक्विंटल61200030002500
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2160020001800
पंढरपूरलोकलक्विंटल1250020001000
नागपूरलोकलक्विंटल150150020001875
भुसावळलोकलक्विंटल10100010001000
कामठीलोकलक्विंटल2100014001200
वाईनं. २क्विंटल9150017001600

कारली बाजार भाव / Bitter gourd Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
पंढरपूरक्विंटल480030002000
खेड-चाकणक्विंटल64200030002500
श्रीरामपूरक्विंटल10150025002000
साताराक्विंटल8200025002250
मंगळवेढाक्विंटल5100027002000
राहताक्विंटल3200020002000
नागपूरलोकलक्विंटल80250030002875
भुसावळलोकलक्विंटल8200020002000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल34250035003000

कोथिंबिर बाजार भाव / Coriander Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
कोल्हापूरक्विंटल22100070004000
खेड-चाकणनग31470200500350
श्रीरामपूरनग4050586
मंगळवेढानग2665385
राहतानग2500375
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल22183522002025
पुणेलोकलनग81160285
पुणे -पिंपरीलोकलनग3450698
पंढरपूरलोकलनग1250263
नागपूरलोकलक्विंटल420100025002125
भुसावळलोकलक्विंटल18120012001200
कामठीलोकलक्विंटल5200030002500
रत्नागिरीनं. २नग5500285

कोबी बाजार भाव / Cabbage Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
कोल्हापूर—-क्विंटल2636001000800
पंढरपूर—-क्विंटल172001000600
खेड-चाकण—-क्विंटल2005001000750
श्रीरामपूर—-क्विंटल1080012001000
घोटी—-क्विंटल12160018001700
सातारा—-क्विंटल338001000900
राहता—-क्विंटल13500700600
पुणेलोकलक्विंटल5344001000700
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल67001000850
नागपूरलोकलक्विंटल700300600525
भुसावळलोकलक्विंटल27120012001200
कामठीलोकलक्विंटल66001000800
रत्नागिरीनं. २क्विंटल555001300900

गवार बाजार भाव / Cluster beans Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
औरंगाबादक्विंटल8300035003250
खेड-चाकणक्विंटल52300050004000
श्रीरामपूरक्विंटल3300040003550
भुसावळक्विंटल4350035003500
साताराक्विंटल10400050004500
राहताक्विंटल1450045004500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल15306035003330
सोलापूरलोकलक्विंटल3300050004000
पुणेलोकलक्विंटल64300050004000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1700070007000
पंढरपूरलोकलक्विंटल3200075006000
नागपूरलोकलक्विंटल140250030002875
कामठीलोकलक्विंटल1200030002500
रत्नागिरीनं. २क्विंटल45500060005500

ढोवळी मिरची / शिमला मिरची बाजार भाव / Capsicum Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणक्विंटल94200040003000
श्रीरामपूरक्विंटल12150025002000
भुसावळक्विंटल1350035003500
घोटीक्विंटल18180019001850
साताराक्विंटल3300035003250
पंढरपूरहायब्रीडक्विंटल15200030002500
सोलापूरलोकलक्विंटल4280020001500
पुणेलोकलक्विंटल296150025002000
नागपूरलोकलक्विंटल150100020001875
राहतालोकलक्विंटल5250035003000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल40250045003500

दुधी भोपळा बाजार भाव / Bottle Gourd Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणक्विंटल615001000750
श्रीरामपूरक्विंटल10500900700
साताराक्विंटल48001000900
राहताक्विंटल3300800500
पुणेलोकलक्विंटल12460014001000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3150020001750
नागपूरलोकलक्विंटल350500800725

दोडके बाजार भाव / Pronunciation Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणक्विंटल53200030002500
श्रीरामपूरक्विंटल12100020001550
मंगळवेढाक्विंटल1190058002000
राहताक्विंटल6150020001700
सोलापूरलोकलक्विंटल24100025001800
पुणेलोकलक्विंटल78150030002750

पालक बाजार भाव / Spinach Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणनग3100500900700
श्रीरामपूरनग25508109
राहतानग80052012
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल2181012001030
पुणेलोकलनग167905128
पुणे -पिंपरीलोकलनग1200687
नागपूरलोकलक्विंटल80200025002350
भुसावळलोकलक्विंटल16100010001000
रामटेकलोकलक्विंटल5400600500
कामठीलोकलक्विंटल580012001000

फ्लॉवर बाजार भाव / Cauliflower Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
कोल्हापूरक्विंटल16350017501000
पंढरपूरक्विंटल2750025001500
औरंगाबादक्विंटल29120014001300
खेड-चाकणक्विंटल215400800600
श्रीरामपूरक्विंटल16100014001200
घोटीक्विंटल18180019001850
साताराक्विंटल31100015001250
राहताक्विंटल25400800600
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल65530800760
सोलापूरलोकलनग14406001200900
पुणेलोकलक्विंटल8147001200950
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल17100012001100
नागपूरलोकलक्विंटल400400800700
भुसावळलोकलक्विंटल33200020002000
वाईलोकलक्विंटल15150020001750
रामटेकलोकलक्विंटल288001000900
कामठीलोकलक्विंटल1380012001000
रत्नागिरीनं. १क्विंटल66200035002500

बटाटा बाजार भाव / Potato Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल10986120021001650
खेड-चाकणक्विंटल3000120022001700
श्रीरामपूरक्विंटल254180020001900
साताराक्विंटल265120022001700
राहताक्विंटल40210024002250
सोलापूरलोकलक्विंटल98175032001550
पुणेलोकलक्विंटल3822120020001600
नागपूरलोकलक्विंटल1750150018001650
वाईलोकलक्विंटल20200025002250
कामठीलोकलक्विंटल13150025002000

भेंडी बाजार भाव / Lady Finger Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणक्विंटल90200030002500
श्रीरामपूरक्विंटल8150025002000
साताराक्विंटल6400055004500
मंगळवेढाक्विंटल3150043003300
राहताक्विंटल1450045004500
पंढरपूरहायब्रीडक्विंटल1200020002000
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल17100515001315
सोलापूरलोकलक्विंटल17100025001800
पुणेलोकलक्विंटल285100030002000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3400040004000
नागपूरलोकलक्विंटल80200025002350
भुसावळलोकलक्विंटल2150015001500
वाईलोकलक्विंटल10500060005500
रामटेकलोकलक्विंटल5180020001900
कामठीलोकलक्विंटल2150025002000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल50250045003500

मिरची (हिरवी) बाजार भाव / Green Chili Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
कोल्हापूरक्विंटल89100028001800
पंढरपूरक्विंटल16100030001500
औरंगाबादक्विंटल69300035003250
खेड-चाकणक्विंटल208300040003500
श्रीरामपूरक्विंटल29300040003550
भुसावळक्विंटल9350035003500
साताराक्विंटल35200025002250
मंगळवेढाक्विंटल13200025002100
राहताक्विंटल18200030002500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल18152520001815
सोलापूरलोकलक्विंटल62200027002500
पुणेलोकलक्विंटल795200030002500
नागपूरलोकलक्विंटल410120015001425
रत्नागिरीलोकलक्विंटल51200040003000
रामटेकलोकलक्विंटल10200024002200
कामठीलोकलक्विंटल10150025002000
वाईनं. २क्विंटल12300040003500

मुळा बाजार भाव / Radish (Muli) Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
श्रीरामपूरनग17508109
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल20107015001350
पुणेलोकलनग321041811
नागपूरलोकलक्विंटल100150020001875
भुसावळलोकलक्विंटल7150015001500
कामठीलोकलक्विंटल66001000800

मेथी भाजी बाजार भाव / Fenugreek Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
नागपूरक्विंटल130200025002350
मुंबईक्विंटल5860001400010000

लसूण बाजार भाव / Garlic Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
श्रीरामपूरक्विंटल14200030002550
राहताक्विंटल5150025002000
पुणेलोकलक्विंटल1082100055003250
भुसावळलोकलक्विंटल1400040004000

लिंबू बाजार भाव / Lemon Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
कोल्हापूरक्विंटल88100040002500
श्रीरामपूरक्विंटल5150025002000
राहताक्विंटल5200022002100
सोलापूरलोकलक्विंटल2080022501400
पुणेलोकलक्विंटल37260020001300
नागपूरलोकलक्विंटल20200025002350
मुंबईलोकलक्विंटल244150035002500
भुसावळलोकलक्विंटल200200020002000

वांगी बाजार भाव / Eggplant Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
कोल्हापूरक्विंटल136100032002000
औरंगाबादक्विंटल13100022001600
खेड-चाकणक्विंटल76200030002500
श्रीरामपूरक्विंटल10100015001250
घोटीक्विंटल36180020001900
साताराक्विंटल16300040003500
मंगळवेढाक्विंटल4150048002800
राहताक्विंटल5200030002500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल237201000940
सोलापूरलोकलक्विंटल2770040002000
पुणेलोकलक्विंटल461140030002200
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1200040003000
पंढरपूरलोकलक्विंटल2050050002660
नागपूरलोकलक्विंटल340100015001325
भुसावळलोकलक्विंटल44150015001500
वाईलोकलक्विंटल8350040003750
रामटेकलोकलक्विंटल20600800700
कामठीलोकलक्विंटल1180012001000
रत्नागिरीनं. ३क्विंटल49100020001500

शेपू बाजार भाव / Dill Leaves Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणनग2950400800600
श्रीरामपूरनग2000101412
सोलापूरलोकलनग41906001000700
पुणेलोकलनग84004107
पुणे -पिंपरीलोकलनग1550687
पंढरपूरलोकलनग275101010

शेवगा बाजार भाव / Drumstick Rates Today

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2022
खेड-चाकणक्विंटल85000100007500
साताराक्विंटल2500060005500
पुणेलोकलक्विंटल25700080007500

रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा


Leave a Comment