म्हाडाच्या घरांच्या लॉटरीचे थेट प्रक्षेपण, पहा एका क्लीलवर । Mhada Lottery Result 2023

Mhada-Lottery-Result-2023

Mumbai Mhada Lottery Result 2023 : म्हाडाच्या 4 हजार 82 सदनिकांच्या विक्रीसाठी प्राप्त झालेल्या 1 लाख 20 हजार 244 पात्र अर्जांची संगणकीकृत सोडत 14 ऑगस्ट रोजी नरिमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे दुपारी 2 वाजता काढण्यात येणार आहे. अंधेरी, जुहू, गोरेगाव, कांदिवली, बोरिवली, विक्रोळी, घाटकोपर, पवई, ताडदेव, सायन येथे लॉटरीत घरे उपलब्ध आहेत. लॉटरीचा … Read more