नादच खुळा: रेशीम विक्रीसाठी पीकअपमधून नेले; पैसे घेऊन शेतकरी विमानाने परतले..!

sericulture farmer

उस्मानाबाद : काळ्या मातीत राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी विमानात बसून ‘हवाई सफर’ करण्याचा योग तसं पाहिलं तर दुर्लभच; परंतु रेशमाच्या कोशाने ‘लखपती’ …

Read more